List ministrovi – malé vodné elektrárne 06.07.2016

Vážený pán minister, v rámci hodiny otázok v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 16. 6. 2016 ste v reakcii na otázku  poslankyne V. Dubačovej ohľadom výstavby malých vodných elektrární vyjadrili aktuálny postoj ministerstva životného prostredia k tejto téme, ktorá dlhodobo traumatizuje odbornú i laickú verejnosť.