Inštitút vodnej politiky

Inštitút vodnej politiky je organizácia, ktorej činnosť je zameraná hlavne na ochranu vodných zdrojov pred ich znečisťovaním a nehospodárnym využívaním v záujme ich zachovania pre občanov Slovenska a budúce generácie. Hlavným cieľom je zabrániť, aby bezbrehé hospodárske využívanie vôd, často vykonávané v záujme zisku pár jednotlivcov, nebolo nadradené nad ich ochranou.

Jednou z kľúčových činností IVPOZ je pravidelné sledovanie legislatívneho procesu v oblasti vodnej  politiky štátu, ktorá často krát neháji záujmy širokej verejnosti, ale sleduje vlastné, poväčšine súkromné hospodárske záujmy.

Aj vďaka našej činnosti a poukazovaniu na chystané legislatívne opatrenia sa podarilo vyvolať diskusiu jednak v kruhoch odborných, , ale aj verejných, ktorej výsledkom bolo zvrátenie legislatívneho procesu umožňujúcemu takmer neobmedzený vývoz vody do zahraničia.

Naše združenie v spolupráci so širokou verejnosťou vie a chce efektívne zúžitkovať skúsenosti odborníkov z oblasti vôd a  vo verejnej správe na spoločné riešenie „vašich-našich“ problémov.

Budeme radi ak nás oslovíte a budete nás informovať o podnetoch z vášho okolia. Nedokážeme zaručiť vyriešenie každého problému, no  veríme, že spoločným poukazovaním na vaše potiaže súvisiace s vodou sa nám podarí presadiť systémové zmeny v legislatíve v prospech občanov Slovenska.

Vodopád

Uvítame každý váš podnet ktorý nám prostredníctvom informačného formulára zašlete.

Hore