O vode

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a hlavnou zložkou biosféry. 70 % povrchu Zeme síce pokrýva voda, ale len 2,6 % z toho je voda pitná, pričom 2,2 % sú viazané v ľadovcoch, 0,4 % v podzemí a len asi 0,01 % tvorí voda v riekach, jazerách a prameňoch.

Voda je skrytá vo všetkom a pre nás je už takou samozrejmosťou, že sme si ju prestali všímať. Priemerná denná spotreba pitnej vody na obyvateľa planéty je približne 5000 l.

Inštitút vodnej politiky - čistá rieka

Z tohto množstva spotrebuje priemysel 57 %, poľnohospodárstvo 34 % a len asi 9 % ide na naše domáce a komunálne účely.

Neustále klesá objem použiteľnej vody, pretože priemysel a poľnohospodárstvo znečisťujú životné prostredie. Náklady na získanie nových zdrojov vody rastú. Podľa odborníkov a výsledkov štúdií vody vlastne nie je nedostatok preto, že sa vyčerpávajú jej zdroje ale preto, lebo sa s ňou zle hospodári.

Do roku 2025 budú dve tretiny svetovej populácie žiť v krajinách s vážnym nedostatkom vody, najmä na severe Afriky, strednom východe a v západnej Ázii. Zdroje pitnej vody budú zrejme jedným z hlavných dôvodov právnych či dokonca vojnových konfliktov budúcnosti.

Klimatické zmeny prispievajú k nedostatku vody, keďže sa menia dažďové zrážky, ubúda sneh a ľadová pokrývka, ktorá napája riečne systémy. Tieto problémy sa začínajú vážne dotýka už aj európskych štátov.

V správe "Vodné zdroje v Európe – čelíme nedostatku vody a suchu"sa zdôrazňuje,

že hoci južná Európa naďalej čelí najväčším problémom s nedostatkom vody na starom kontinente, nedostatok vody narastá aj v niektorých častiach severnej Európy.

Navyše, z dôvodu klimatickej zmeny dôjde v budúcnosti k zvýšeniu frekvencie výskytu súch a ich závažnosti, čo umocní problémy s nedostatkom vody, najmä počas letných mesiacov.

Práve pre tieto skutočnosti sa problematika vody týka každého z nás. Je vysoko pravdepodobné, že v budúcnosti nebude samozrejmosťou, že vody bude dostatok pre každého a že bude vo vyhovujúcej kvalite. Aby sme predišli tomuto neželanému stavu, je potrebné aby ľudia prestali vnímať vodu ako samozrejmosť ale ako životodarný zdroj, ktorý treba chrániť.

Nástrojom, ktorý je na tento účel určený je práve vodná politika zameraná na riešenie konkrétnych problémov týkajúcich sa podzemnej vody, povrchovej vody, pitnej vody, odpadovej vody atd. Vďaka tejto stránke máte možnosť participovať prostredníctvom vašich podnetov na vodnej politike aj vy.

Uvítame každý váš podnet ktorý nám prostredníctvom informačného formulára zašlete.

Hore