Nebuďme svedkami postupne sa zhoršujúceho stavu vôd na Slovensku.

70 % povrchu Zeme síce pokrýva voda, ale len 2,6 % z toho je voda pitná, pričom 2,2 %
sú viazané v ľadovcoch, 0,4 % v podzemí a len asi 0,01 % tvorí voda v riekach, jazerách a prameňoch.

Zastavme spoločne „privatizáciu“ posledných zvyškov našich prírodných zdrojov.

O nás

Sme organizácia, ktorej činnosť je zameraná hlavne na ochranu vodných zdrojov pred ich znečisťovaním a nehospodárnym využívaním v záujme ich zachovania pre občanov Slovenska a budúce generácie.

Aktivity

Jednou z kľúčových činností IVPOZ je pravidelné sledovanie legislatívneho procesu v oblasti vodnej politiky štátu, ktorá často krát neháji záujmy širokej verejnosti, ale sleduje vlastné, poväčšine súkromné hospodárske záujmy.

Vaše problémy

Problematika pitnej vody, odpadovej vody, environmentálne záťaže, malé vodné elektrárne, povodne.

Informujte nás o problémoch

Viete o znečistení, poškodenej hrádzi, problémovej vodnej elektrárni?

1. Budeme vďačný ak nás budete kontaktovať o probléme

2. Začneme všetky právne úkony ktoré sú potrebné pri riešení

3. Váš problém nezostane ležať iba niekde v zásuvke.

Hore