Podklady na rokovanie – malé vodné elektrárne 17.02.2016

Aktualizácia koncepcie HEP. Návrhy, ktoré by mali byť prerokované na zasadnutí pracovnej skupiny.