List ministrovi – ropné vrty 20.06. 2016

Vážený pán minister, obraciame sa na Vás v mene občanov obcí Ruská Poruba, Smilno a Krivá Oľka vo veci prieskumu a následnej ťažby ropy a zemného plynu na východnom Slovensku. Od decembra minulého roku, kedy investor prác – spoločnosť  Alpine Oil and Gas, s.r.o, neohlásene a protizákonne vstúpil na pozemky občanov v obci Smilno, sa obyvatelia dotknutých obcí márne snažia presadiť svoje práva na ochranu svojho majetku a požiadavky na ochranu podzemnej vody, na ktorú sú bytostne odkázaní.