List ministrovi – hydrogeologický prieskum 02.08.2016

Vážený pán minister, obraciame sa na Vás na základe podnetov od občanov, odbornej verejnosti a podnikateľov, ktorí poukazujú na neopodstatnené a často nereálne požiadavky, ktorými sú zaťažovaní odberatelia podzemných vôd.

Dlhodobo sú vznášané výhrady voči finančne náročným dlhodobým čerpacím prácam (minimálne v trvaní 21 dní) a režimovým meraniam v trvaní dvoch rokov, ktoré sú presadzované pri lokálnom hydrogeologickom prieskume využiteľných množstiev podzemných vôd, a to bez ohľadu na účel využívania vrtu.